logo leijenaar solutionskl

mechatronic product development, design & consultancy

 

 

 

 © 2008-2015 leijenaar solutions

Disclaimer en copyright

Wij willen u wijzen op het feit dat, ondanks de zorg en aandacht die we besteden aan de samenstelling van onze site, het toch mogelijk kan zijn dat sommige informatie onvolledig of onjuist is. We proberen de getoonde informatie zo volledig en waarheidsgetrouw mogelijk te houden. Eventuele wijzigingen aan de informatie kunnen te allen tijde worden doorgevoerd, zonder voorafgaande kennisgeving.

Aansprakelijkheid

We sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze site en/of de informatie, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen. Daarnaast zijn we niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van onze site verkregen is.

Copyright

Niets uit deze publicatie mag verveelvoudigd en/of vermenigvuldigd worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, digitale technieken, internet, CD-ROM of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Kamer van Koophandel nummer: 01127213. BTW-nummer: NL1098.63.811.B01

Green Clipper® en Green Zizzor® zijn geregistreerde merken van Mowing Solutions BV.

Deze website is eigendom van Leijenaar Solutions.

leijenaar solutions is specialized in the development of products and machinery.

Applying the mechatronic system engineering approach, our aim is to develop effective solutions integrating mechanics with electronic control and other relevant physical principles.

As a consultant leijenaar solutions can be of great value in especially the product definition and concept design phases of multi disciplinary projects.

 

Together with the network partners of PCV Group we can cater for complete product development trajectories from product definition till production.

logo pcvgroup

Leijenaar is also the developer of the innovative electrically driven large area lawn mowing systems: Green Clipper® and Green Zizzor®.

logo GC MS pantones
IMG_0181s

Syb Leijenaar   

on

pic_logo_119x32 linkedin

Mob. +31 646 753 560

logo-DSPE

member of the Dutch Society for Precision Engineering